Услуги
СПЕЦИАЛНО ЗА СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ И ИНВЕСТИТОРИ:

Агенцията предлага, предварително проучване на парцели, градоустройствени статути, изготвяне на цялостен пакет от документи за ПУП и РУП от правоспособни лица и тяхното одобрение пред институциите.

Пълно консултиране по изготвяне на архитектурния план и ценообразуване, съобразени с пазара на недвижими имоти и специфичните изисквания на потенциалните купувачи в дадени райони.

Изготвяне на цялостна стратегия по маркетинг и реклама за последваща реализация на изграждащите се обекти и пълна ангажираност с продажбата им.