Услуги
СПЕЦИАЛНО ЗА СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ И ИНВЕСТИТОРИ:

АГЕНЦИЯ „ВИТОША ЕСТЕЙТ” си сътрудничи с доказани адвокати, архитекти, геодезисти и фирми упражняващи строителен надзор, като предлага пълно предварително проучване на парцели, градоустройствени процедури, изготвяне на комбинирани скици, изготвяне на цялостен пакет от документи за ПУП и РУП и тяхното одобрение пред институциите.

Пълно консултиране по изготвяне на архитектурния план и ценообразуване съобразени с пазара на недвижими имоти и специфичните изисквания на потенциалните купувачи в дадени райони.

Изготвяне на цялостна стратегия по маркетинг и реклама за последваща реализация на изграждащите се обекти и пълна ангажираност с продажбата им.

За инвеститори, които търсят външна фирма за изграждане на бъдещата сграда, Агенцията ще предложи реномирана строителна компания с която има изградени дългогодишни отношения.

Ние сме плътно със Вас през целия процес на работа, от намирането на подходящия парцел до продажбата и на последния апартамент в бъдещата сграда, като гарантираме отлично изпълнение на поставените цели и задачи. За изготвянето на документите и всички договори за покупко-продажба, Агенцията си сътрудничи с доказани юристи със дългогодишен опит в сделките с имоти.

Ние се стремим да изграждаме дългосрочни отношения с нашите клиенти. Вашата успешна сделка и реализиране на бъдещ проект в бизнеса със строителство за нас е приоритет. Ние можем да отговорим на всеки Ваш въпрос възникнал по време на целия строителен процес.